Неженените жени с ниски доходи са по-склонни да познават

Неомъжените бременни жени с ниски доходи и без висше образование са по-склонни да познават пола на нероденото си дете. По същия начин, привърженици на надценени изисквания за образователен акт.

Американските изследователи, чрез интервюиране на 182 бременни жени, изучаваха личното си отношение към родителските въпроси, техните вярвания и очаквания за разпределението на ролите на половете в обществото и оцениха нивото на перфекционизъм по отношение на възпитанието. По време на проучването две трети от анкетираните жени вече са знаели за пола на нероденото си дете.

Анализирайки получената информация, изследователите стигнаха до извода, че несемейните жени с ниски доходи, които нямат висше образование, са по-склонни да знаят пола на нероденото дете. Бъдещите майки, които имат големи амбиции за бъдещото си дете и които имат изключително високи изисквания за възпитание и образование, също са много загрижени за въпроса за секса на детето им. От друга страна, жените, които изследователите определят като по-отворени към нови преживявания и по-любопитни и любопитни, се интересуват по-малко от онова, което очакваха: момче или момиче.

По принцип тези жени също са по-независими както от финансово, така и от отношението си към разпределението на ролите на половете в обществото. Те често изразяват идеи, близки до идеята за равенство между половете. Най-големият ефект бе постигнат, когато една жена сподели своите виждания относно необходимостта от съзнателен подход към възпитанието на децата и задължителното отделяне на родителските роли и отговорности. Такива жени в 87% от случаите не са знаели и не са искали да знаят пола на детето си.

"Такива майки често не признават специално пола на детето си, за да избегнат създаването на среда, в която старите полови стереотипи ще бъдат подсилени", казва един от авторите на проучването д-р Сара Шоу-Съливан. Екипът от изследователи обаче призна, че такова изявление на въпроса изисква по-амбициозно и подробно проучване.

Прочетете по тази тема:
  • Семеен капитал

LEAVE ANSWER